Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. RÉSZ

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

 

1.         AZ ADATKEZELŐ ADATAI

1.1       Adatkezelő neve: Strom-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2       Székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 51.

1.3       Postacíme: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 51.

1.4       E-mail címe: info@strom-tech.com

1.5       Telefonszám: 06-33-200-245

1.6       Honlapja: https://strom-tech.hu

2.         AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

2.1       Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.

2.1.1    Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

2.1.2    Postacíme: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

2.1.3     E-mail címe: info@szamlazz.hu

2.1.4    Honlapja: www.szamlazz.hu

2.2       Adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Kft.

2.2.1    Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X.em. 241.

2.2.2    Postacíme: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

2.2.3     E-mail címe: support@tarhely.eu

2.2.4    Honlapja: www.tarhely.eu

 

 

 

 1. RÉSZ

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

 

1.         ÁRAJÁNLAT KIKÜLDÉSE

A Strom-Tech Kft-től a honlapon bárkinek lehetősége van árajánlatot kérni. Az ajánlatkérés során bevitt adatok és későbbi telefonos egyeztetést követően az árajánlatot elkészítjük, és a megadott e-mail címre továbbítjuk.

 

1.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat Miért szükséges az adat a célhoz?
e-mail cím Az e-mail cím kezelése nélkülözhetetlen a kommunikációhoz.
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot) A cégnév szükséges ahhoz, hogy személyre szabott árajánlatot tudjunk küldeni az Ön cégének.
telefonszám A kapcsolattartó telefonszámának megadása szükséges a későbbi egyeztetésekhez szükséges hatékony kommunikációhoz.

 

1.2       Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker.”) 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – jelen esetben cégünk – a szolgáltatás nyújtása céljából – tehát így az árajánlat kiküldése céljából is – kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

1.3       Az adatkezelés időtartama

Az értékelés kiküldésével kapcsolatban rögzített személyes adatokat az értékelést követően legkésőbb 5 éven belül töröljük (lásd részletesebben a törlési mechanizmust a 14. pontban).

1.4       Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely céget és tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be.

 

 

 

 

Tárhely.Eu Kft.

 

Kezelt személyes adat Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? Adatkezelés időtartama
e-mail cím A Tárhely.Eu Kft által biztosított tárhelyen a szükséges adatok bevitele, tárolása, amely alapján az ügyfél árajánlata készül. Az árajánlat kiküldésével kapcsolatban rögzített személyes adatokat a Tárhely.Eu által biztosított tárhelyen található állományából is haladéktalanul, de legkésőbb 5 éven belül töröljük. A törlési kérelmünk beérkezését követően azonban a Tárhely.Eu Kft. biztonsági másolat formájában további 30 napra megőrizheti az adatokat a véletlen adattörlés megelőzése érdekében.
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes

adatot)

telefonszám

 

2.         VÁSÁRLÁST KÖVETŐEN A SZÁMLA TÁROLÁSA

2.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot) A számlázás során a cég nevének feltüntetése jogszabályi kötelezettségünk.
név (amennyiben magánszemélyként történt

a vásárlás)

A számlázás során a név feltüntetése

jogszabályi kötelezettségünk

cím A számlázás során a vásárló címének feltüntetése jogszabályi kötelezettségünk.

 

2.2       Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az Eker. 13/A.§ (2) bekezdése tartalmazza, amely alapján a cégünk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 2.1 pontban foglalt adatokat.

 

2.3       Az adatkezelés időtartama

A számla kiállításától számított 8 év.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is-, legalább 8 évig kell megőrizni.

 

2.4       Adatfeldolgozók megnevezése és tevékenysége

A számla tárolásának technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe.

KBOSS.hu Kft.

 

Kezelt személyes adat Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? Adatkezelés időtartama
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes

adatot)

Cégünk az KBOSS.hu Kft. Számlázz.hu szolgáltatását veszi igénybe a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj számlázásának kezelésére és megkönnyítésére. Cégünk a KBOSS.hu Kft.-től a kiállított számlához hozzáférést kap minden vásárlóra vonatkozóan, elektronikus formában. A számla a KBOSS.hu Kft. rendszerében a számla kiállításától számított 8 évig kerül tárolásra. A számla kiállításától számított 8 év.
név       (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás)
cím
e-mail cím

 

3.         A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS HÍRLEVELEK KÜLDÉSE

3.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
e-mail cím Az e-mail címre küldjük a termék újdonságairól, a kapcsolódó termékekről küldött értesítéseket.
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz személyes adatot) A cégnevet azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani Önöket a levelezés során.

 

3.2       Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

 

3.3       Az adatkezelés időtartama

Cégünk az Ön által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján az 5.1 pontban foglalt adatokat a hírlevél adatbázisunkból legkésőbb 25 napon belül töröljük, és ezután nem küldünk Önnek hírlevelet.

4.         REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

4.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja A regisztráció a honlapon arra szolgál, hogy ismételt vásárlás esetén gördülékenyebben, gyorsabban juthasson a termékhez a regisztrált felhasználó. Emellett a fiók létrehozása arra is szolgál, hogy a megvalósított vásárlások egyszerűen áttekinthetőek legyenek.

 

személyes adat adatkezelés célja
e-mail cím Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.
jelszó A jelszó a felhasználó biztonságos azonosításához szükséges.
kapcsolattartó neve A kapcsolattartó nevének kezelése azért szükséges, hogy személyre szabott fiókot tudjunk nyújtani a felhasználóinknak.
kapcsolattartó telefonszáma A telefonszám kezelése ügyfélszolgálati okokból szükséges a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

 

4.2       Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása, amelyet a holnapra regisztrálással, ráutaló magatartással ad meg felénk. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

4.3       Az adatkezelés időtartama

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem törli a fiókját vagy – amennyiben a felhasználó a fiókot nem használja – fél év után töröljük. Amennyiben azt észleljük, hogy a fiók inaktívvá vált, a regisztrációtól számított öt hónap elteltével e-mail üzenetben kérjük a felhasználót, hogy lépjen be a fiókjába, és jelezzük, hogy amennyiben ez nem történik meg, törölni fogjuk a fiókot.

Ha nem történik belépés, ismételt e-mail üzenetet küldünk az előző üzenetet követő két héttel, amelyben jelezzük, hogy az e-mail az utolsó felhívás a belépésre a fiókadatok törlését megelőzően. Ha nem történik belépés ekkor sem, a fiókadatokat a regisztrációtól számított fél év elteltével töröljük.

4.4       Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely céget és tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be.

 

 

 

 

 

 

 

TÁRHELY.EU Kft.

 

Kezelt személyes adat Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? Adatkezelés időtartama
e-mail cím Az TÁRHELY.EU Kft. a https://strom-tech.hu honlap

tárhelyszolgáltatójaként

biztosítja az adatok tárolásának helyét a saját szerverükön.

A fiók törléséig.
jelszó
kapcsolattartó neve
kapcsolattartó telefonszáma

 

5.         KAPCSOLATTARTÁS AZ ÜGYFELEKKEL

Cégünk biztosítja az ügyfeleink és az érdeklődők számára, hogy levélben vegyék fel a kapcsolatot velünk.

5.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
e-mail cím Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.
kapcsolattartó neve A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint, hogy a küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül – egy esetleges központi e-mail cím esetén – a címzett személyét.
kapcsolattartó telefonszáma A telefonszám kezelése ügyfélszolgálati okokból szükséges a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

 

5.2       Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

5.3       Az adatkezelés időtartama

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó levélváltást követő egy évig kezeljük. Ezután a kapcsolattartási listánkról az Ön 5.1 pontban foglalt adatait töröljük.

6.         RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSE A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOSAN

6.1       Annak érdekében, hogy a vásárlónk követni tudja a szolgáltatás teljesítésének lépéseit, vagy saját magunk vagy adatfeldolgozóink rendszerüzeneteket küldenek. Ezek az üzenetek a következő esetekben fordulnak elő:

 • vásárlás/kupon használata esetén a kérdőívet követő értékelés kiküldése,
 • bankkártyás fizetés esetén a fizetés visszaigazolása,
 • számla küldése,
 • rendelés visszaigazolásáról szóló üzenet,
 • fizetés elfogadásáról szóló üzenet – ez az e-mail tartalmazza egyben azt a linket is, amellyel a vásárlást/kupon használatát követően a kérdőív kitöltését meg tudja kezdeni az ügyfél,
 • sikertelen fizetésről szóló üzenet,
 • az átutalásra váró összegről szóló üzenet (banki átutalással történő fizetés esetén).
  • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat adatkezelés célja
e-mail cím Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó részére az e-mail üzenet kiküldéséhez.
kapcsolattartó neve A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint, hogy a küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül – egy esetleges központi e-mail cím esetén – a címzett személyét.
cégnév (amennyiben     a cég neve

tartalmaz személyes adatot)

A cégnév is szükséges ahhoz, hogy a rendszerüzenetünk testreszabott legyen, illetve ellenőrizni tudjuk, hogy a cég a megrendelést teljesítette. A cégnév a számla küldéséhez is szükséges, hiszen enélkül nem lehet kiállítani a számlát.
cím (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás, vagy a magánszemély címe a cég címe is egyben) A cégnév a számla kiállításához is szükséges, hiszen enélkül nem lehet kiállítani a számlát

 

6.3       Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kötelező. Ezt azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az Eker. 13/A § (3) bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – a jelen esetben a cégünk – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek.

6.4       Az adatkezelés időtartama

Jelen célból a rendszerüzeneteket (beleértve a rendszerüzenetbe tartozó 6.2 pontban foglalt adatokat) a szerződés megszűnéséig kezeljük. A szerződés megszűnése után azonban a rendszerüzeneteket tovább tároljuk a 7. pont alapján.

 • Az adatfeldolgozók megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely céget és tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be.

 

 

 

 

 

TÁRHELY.EU Kft.

 

Kezelt személyes adat Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? Adatkezelés időtartama
e-mail cím Az TÁRHELY.EU Kft. a https://strom-tech.hu honlap

tárhelyszolgáltatójaként biztosítja az adatok tárolásának helyét a saját szerverükön.

A rögzített személyes adatokat az TÁRHELY.EU Kft. tárhelyén is a jelen célból a szerződés megszűnéséig kezeljük. Azonban az adatok további tárolása is történik a 7. pont alapján.
cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz

személyes adatot)

 

KBOSS.hu Kft.

 

kezelt személyes adat Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? Adatkezelés időtartama
e-mail cím

 

Az KBOSS.hu Kft. a számla kiállításáról Önnek e-mail üzenetet küld.

 

A számla kiküldéséhez az adatokat jelen célból az KBOSS.hu Kft. a szerződés megszűnéséig kezeli. Ezt követően az adatok további kezelését folytatja azonban a

7. pont alapján.

cégnév (amennyiben a cég neve tartalmaz

személyes adatot)

 

7.         RENDSZERÜZENETEK TÁROLÁSA JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN

A 6. pontban foglalt adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek (lásd az időtartamot pontosabban a 7.3 pontban). Az adatokat emiatt a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük.

7.1       A kezelt adatok köre és adatkezelési cél

Mint fent már kifejtettük, az adatkezelési cél lényege, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. Ezért szükséges megőriznünk a 6. pontban foglalt rendszerüzeneteket, mivel csak így tudjuk igazolni a szerződés teljesítését. Az adatkör így azonos a 6. pontban foglalt adatkörrel.

7.2       Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Strom-Tech Kft. jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén képes legyen igazolni a szerződésszerű teljesítését. A jelen tájékoztató 1. sz. melléklete az érdekmérlegelési teszten keresztül bemutatja, hogy milyen módon áll meg a jogos érdekünk.

7.3       Az adatkezelés időtartama

Jelen célból az adatokat a Ptk. 6:22 § alapján az elévülési idő végéig, azaz a szerződéskötéstől számított 5 évig kezeljük.

7.4       Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz a 6.5 pontban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely cégek az azonos pontban feltüntetett adatokat dolgozzák fel jelen célnak megfelelően, a 6.3 pontban jelölt időtartamig.

 

 

III. RÉSZ

KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

 

 1. KIK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT AZ ADATKEZELŐ SZERVEZETÉN BELÜL?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül a cég tulajdonosai, valamint munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

 1. MELY ADATFELDOLGOZÓK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT?
  1. Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén kívül kizárólag a II. részben nevesített adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.
  2. Mely adatkezelőnek továbbítjuk az adatokat?

Cégünk az OTP fizetési felület választása esetén továbbítja személyes adatait az OTP Mobil Kft. cég számára. Amennyiben ugyanis a fizetési megoldások közül Ön a bankkártyás fizetést választja, honlapunk átirányítja az OTP Mobil fizetési felületére. Ekkor cégünk a folyamat technikai végrehajtása érdekében a 2.d. pontban foglalt adatokat továbbítja az OTP Mobil Kft. részére. Az átirányítást követően mi az Ön által bevitt bankkártya adataihoz nem férünk hozzá, azokat Ön közvetlenül az OTP Mobil Kft.-nek adja meg. Ennek megfelelően a fizetéssel kapcsolatban az OTP Mobil Kft. minősül adatkezelőnek.

 1. Adattovábbítás címzettje:
  1. Adatkezelő neve: OTP Mobil Kft.
  2. Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
  3. Postacíme: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
  4. E-mail címe: benyo.peter@otpmobil.hu
  5. Honlapja: https://www.otpmobil.hu/
 2. Adattovábbítással érintett adatok: E-mail cím, név, esetlegesen cégnév (ha ez a számlázási név, és tartalmaz személyes adatot), esetlegesen számlázási cím (ha a számla magánszemély nevére szól)
 3. Az adattovábbítás jogalapja:

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – jelen esetben cégünk – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti és így továbbíthatja is azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 1. Az adattovábbítás során továbbított adatok adatkezelési ideje

5 év, amelyet az OTP Mobil Kft. általános felhasználási feltételei rögzítenek.

 1. OTP Mobil Kft adatkezelése

Az OTP Mobil Kft. adatkezelésével kapcsolatos további információkat a következő címen ismerhet meg: http://simplepartner.hu/simplefelhasznaloiaszf.html

 

 

 

IV. RÉSZ ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink biztonsági mentéseket hajtanak végre.

A honlap elérését biztonságos „https” protokollon keresztül tesszük lehetővé.

 

 1. RÉSZ AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

1.               A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG

Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait, – milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy
 • kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

2.         A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

2.1       Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld.

2.2       Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

3.         A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

3.1       Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.

3.2       A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.

3.3       Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

4.         A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG

4.1       Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

4.2       Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

5.         A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

5.1       Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná.

5.2       Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

5.3       Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.


 

 1. RÉSZ

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

 

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/illetekessegkereso.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html.

 


 

VII. RÉSZ

 

TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL

 

 1. MIK A SÜTIK?
  1. A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol.
  2. A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.
  3. Például, ha Ön meg szeretne vásárolni több dolgot, ahhoz, hogy Önnek ne kelljen egyenként fizetnie a termékekért, egy süti segít abban, hogy a kosár tartalma elérhető maradjon addig, ameddig Ön le nem kívánja zárni a vásárlást. Ezen felül abban támogatnak bennünket, hogy megtaláljuk a honlap optimális beállításait azáltal, hogy az Ön honlapon töltött tevékenységéről a sütik információt nyújtanak nekünk (például megtudjuk, melyik része a honlapnak az, amelyen Ön a legtöbb időt töltött).

2.         A SÜTIK KEZELÉSE

 

2.1       A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.

 

2.2       Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző nevére kattintva többet is megtudhat:

Google Chrome Firefox

3.         A HONLAPUNKON HASZNÁLT SÜTIK

 

3.1       A honlapunkon kettő fajta sütit tárolunk:

 

3.1.1    Teljesítményt biztosító süti (Google Analytics) – Ez a süti csak abban az esetben települ a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást az első látogatáskor megadta.

 

3.1.2    Használatot elősegítő. ún. funkcionális süti – Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulásának a beszerzését.

 

3.2       Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban ismertetjük.

 

Süti neve Süti élettartama Süti funkciójának leírása
_ga 2 év A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
_gid 24 óra A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
_gat_gtag_UA_115044074_1 1 perc Növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét.

 

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSE SORÁN KEZELT ADATOK FOLYTATÓLAGOS KEZELÉSE TÁRGYÁBAN

 

1.         A Strom-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogos érdekének meghatározása

A Strom-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Adatkezelő”) minden szerződés teljesítésekor jóhiszeműen, tisztességesen, és az általában elvárható magatartás szerint jár el. Mindenek felett törekszik együttműködni ügyfeleivel, és megtesz mindent annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket az igazságszolgáltatás kereteit mellőzve, békésen, kompromisszumra törekedve tudja megoldani.

Mindazonáltal a fenti igyekezetek ellenére felmerülhetnek olyan helyzetek, amelyek során az Adatkezelőnek bizonyítania kell egy jogvita során, hogy szerződésszerűen járt el a szerződés létrehozása, valamint annak teljesítés során. Az Adatkezelő jogos érdeke tehát, hogy jogkövető magatartását alátámasztani tudja.

Ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti célt elérje, nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzen azokkal az információkkal, adatokkal, amelyekkel ezt az állítását bizonyítani tudja a szerződést teljesítését követő 5 évig (a Ptk. 6:22 §-ban meghatározott elévülési idő). Ezek az információk tartalmazhatnak személyes adatot is (így például az ellenérdekű fél kapcsolattartójának nevét vagy az e-mail címét), amelyek indokolják jelen érdekmérlegelési teszt lefolytatását és rögzítését.

2.         Lehetséges más megoldás a jogos érdek biztosítására

Mivel az adatok bemutatása egy esetleges jogvita esetén nélkülözhetetlen, a cél az adatok tárolásán kívül más módon nem érthető el, egyéb megoldás nem áll az Adatkezelő rendelkezésére.

Tekintettel arra, hogy az adatok – ha az Adatkezelő. nem tárolná az 5 éves időtartam végéig – kizárólag az egyes jogi eljárásokban ellenfélként megjelenő érintettnél lennének elérhetőek, nem várható el az ellenféltől, hogy a saját helyzetének terhesebbé tétele mellett bocsássa azokat az Adatkezelő rendelkezésére.

 1. Az adatkezelés hatása az érintettekre nézve

Hatásvizsgálat

Az adatkezelés hatása az érintettekre mindenekelőtt az, hogy adataikat hosszabb ideig kezelnénk annál, mintha a kérdéses jogalap alkalmazásra kerülne.

Az érintettek ezen felül érezhetik azt, hogy nem ők rendelkeznek valós döntési joggal az adataik felett. A fentieken kívül az is értékelendő, hogy minél hosszabb ideig tart egy adatkezelés, az nagyobb kockázattal járhat (pl. adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés tekintetében).

 

A kezelt adatok jellege

A kezelt adatok köre csak a rendszerüzentek/számlázás kezelése céljából feltétlenül szükséges adatokra korlátozódik: e-mail cím, kapcsolattartó neve, a cégnév és a cím.

Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abból a célból tárolja, hogy megőrizze őket 5 évig egy esetlegesen felmerülő jogvita esetére. Az adatokat semmilyen egyéb célra nem használja fel, és azokon semmilyen egyéb műveletet (a tároláson kívül) nem hajt végre.

Az érintett ésszerű elvárásai

Az érintett elvárhatja azt, hogy az adatait csak a szükséges ideig tárolja az Adatkezelő. Elvárhatja továbbá, hogy a tárolt adatokkal ne éljen vissza, azaz azokat például a feltüntetett céltól eltérő célra, például adatok összekapcsolására ne használja. Az érintett elvárhatja továbbá, hogy biztonsági intézkedéseket tegyen az adatkezelő a hosszabb adatkezelési időben rejlő kockázatok ellensúlyozására, illetve, hogy tiltakozhasson az adatkezelés ellen.

4.         Az adatkezelő által alkalmazott kiegészítő biztosítékok

Az vállalja, hogy jelen jogalap alapján folytatott adatkezelés körülményeit évente – figyelembe véve az esetleges technológiai újításokat is – felülvizsgálja. Az Adatkezelő az elévülési idő végén az adatokat haladéktalanul törli. Az adatkezelő az adatokat nem használja az eredeti céltól eltérő célra, az adatokat kizárólag tárolja egy esetlegesen felmerülő jogvita esetére.

Az Adatkezelő vállalja továbbá, hogy megtesz mindent annak érdekében, hogy az adatok megfelelő biztonsági szint mellett kerüljenek tárolásra (lásd IV. részben foglalt intézkedések), továbbá az érintett a 6. pontban foglaltaknak megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

5.         Az érdekek értékelése, az érdekmérlegelési teszt eredménye

Az Adatkezelőnek semmilyen más olyan eszköz nem áll rendelkezésére, amely biztosítani tudná, hogy egy esetleges jogvita során bizonyítani tudja azt, hogy szerződésszerűen teljesített. Ezzel szemben az érintett, bár valóban sérül az érdeke a legrövidebb adatkezelési idő tekintetében, kisebb hátránnyal szembesül. Az Adatkezelő megfelelő biztosítékokat alkalmaz az adatkezelési időben rejlő kockázatok/korlátozások ellensúlyozására. Az érdekmérlegelési teszt eredménye tehát az, hogy az Adatkezelőnek az adatok megőrzésére való érdeke megáll.

6.         Tiltakozás joga

Az érintett az Adatkezelési tájékoztató I. rész, 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatát az Adatkezelő olyan módon kezeli, amellyel az érintett nem ért egyet.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, az Adatkezelő azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyet az érintettel írásban közöl. Ha döntéssel az érintett nem ért egyet – annak kézbesítésétől, illetve, ha a határidő elmulasztása történt az Adatkezelő által – annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

AJÁNLATKÉRÉS